Flextronics varslar - men inte i länet

Flextronics varslar idag över 500 personer på fem orter i landet. Värst drabbas Karlskrona - där 315 anställda varslas idag.
Varsel läggs också i Linköping, Visby, Västerås och Malmö. Fackliga representanter på fabriken i Vaggeryd säger till nyheterna att de inte har fått några signaler om nya varsel DÄR i dagsläget. Sedan tidigare har man beslutat att stänga fabriken i Skillingaryd. Flextronics säger att det är den svaga marknaden på telekomsidan som är orsaken till dagens drygt 500 varsel.