S-kvinnor i länet kräver kvinnlig partiledare

S-kvinnorna i Jönköpings län ser det som självklart att nästa partiledare för socialdemokraterna blir en kvinna.

S-kvinnornas ordförande i länet Carina Hägg tycker att det finns flera olika kvinnor att välja på när valberedningen nu ska utse ny partiledare efter Göran Persson, till partiets extra kongress i mars.

S-kvinnorna vill ha en kvinna och feminist som är väl förankrad i arbetarrörelsen. För att möta en ny tids förväntningar ser man också att fler förändringar i partiledningen behövs framöver.

Reporter: Anna-Karin Front

anna-karin.front@sr.se