Fler misshandlas i Jönköpings län

Fler och fler misshandlas i Jönköpings län -  antalet våldsbrott ökar både i landet och i länet.
På tio år har misshandelsfallen nästan fördubblats i länet och för dom som utsätts för våldet finns händelsen med länge.

Ken Blomberg blev attackerad i sitt eget hem sommaren för två år sedan.

- Två stycken tog in mig i köket, tog min kökskniv och hotade mig. Dom hade kniven vid strupen.

Det var två artonåringar som utsatte honom för det grova rånet. Dom tvingade honom att lämna ifrån sig sitt bankomatkort, tog hans cykel och länsade hans konto.

Fler våldsbrott begås i länet.

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik har de anmälda misshandelsfallen ökat med 87 procent sedan 1996.

- Det går sakteliga uppåt, säger Per Johansson vid jönköpingspolisen.

Hittills i år har antalet våldsbrott i landet ökat med sex procent. Det är något som märks även i Jönköping. Framför allt är det misshandelsbrotten som går uppåt.

Per Johansson är gruppchef för närpolisen i Jönköping och har främst koll på misshandelsfall ute på gatorna. Fler människor i rörelse och en ökad alkoholkonsumtion kan delvis förklara uppgången, enligt honom.

- Tittar man på antalet serveringstillstånd vi har i Jönköping jämfört med i början på 90-talet så är de tre gånger fler idag. Våldsbrottsligheten har ökat i en motsvarande utsträckning. Den går uppåt.

Har det blivit farligare?

- Inte generellt och inte över dygnet sett. Men för nöjesrelaterade våldsbrott ser vi en ökning, säger Per Johansson.

För att minska antalet brott jobbar polisen mycket ute på gatorna. Under kvällar och helger finns konstant extra personal inkallad.

- Vår viktigaste uppgift är att synas och vara på plats. Och så kan vi snabbt ingripa och förhindra att en misshandel blir grövre, säger Per Johansson.

Mikael Kulle
mikael.kulle@sr.se