Toppbetyg för länets badsjöar

Vattenkvaliteten i länets badsjöar är bra. Det visar en rundringning till kommunerna i länet som nyheterna gjort.
Under sommaren har regelbundna vattenprov tagits på 170 badplatser runt om i länet. Och nio av tio sjöar har vid alla mätningar visat bra provresultat. Ingen sjö har visat sig vara "otjänlig" - som det heter i mätrapporterna. Var tionde sjö har dock vid något tillfälle under sommaren fått betyget "tjänligt med anmärkning" och med det menas att det fortfarande är helt okej att bada i sjön, men att bakteriehalten i vattnet är något högre än normalt. Efter omprov har nästan alla sjöar åter visat normala värden. Det är egentligen bara en sjö i länet som utmärker sig. Det är Färgans damm i Gällaryd i Värnamo kommun. Alla provresultat hela sommaren har visat "tjänligt med anmärkning". Men inte heller Färgans damm är det alltså farligt att bada.