Minskat hot om översvämningar

Hotet om översvämningar har minskat i södra delen av länet. I går gjorde det myckna regnandet att vattnet i Lagan genom Värnamo steg mycket kraftigt och närmade sej den kritiska nivå, när kommun och räddningstjänst måste vidta åtgärder.

Men i dag har vattnet börjat sjunka, åtminstone lite grann, säjer Thomas Johansson på tekniska kontoret i Värnamo.

Det blir dock fortsatt hög beredskap ännu något dygn eftersom mer nederbörd väntas.

Längs Storån norr om Forsheda har vattnet svämmat över en del åkrar och närmat sej bostadshus.