Mentorsprogram får ekonomiskt stöd

För att få unga akademiker och entreprenörer att flytta till, och stanna kvar i Värnamo och Gnosjö-regionen driver Värnamo Näringsliv ett mentorsprogram.

Tanken är att knyta samman akademiker och mentorer inom de yrkesområden som de väntas verka i.
Projektet skall pågå i tre år och kostnaderna för hela projektet uppskattas till 700 000 kronor.
Nu bidrar Länsstyrelsen med 168.000 kronor med motiveringen att det är angeläget att arbeta för att förbättra möjligheterna att rekrytera kvalificerad arbetskraft till länets kommuner.