Kraftigt minskat EU-stöd till länet nästa år

EU:s regionala stöd till bland annat Jönköpings län minskar kraftigt från nästa år.

Den region som länet tillhör och som kallas Småland och öarna, får de närmaste sex åren 534 miljoner Euro att dela på.

Räknat per invånare blir det bara en fjärdedel så mycket pengar som området fått tidigare.

Anledningen till neddragningen är att mycket av EU:s regionala stöd ska gå till de nya EU-medlemmarna.

Den nya perioden innebär också att administrativ verksamhet koncenteras till Jönköping. Bland annat läggs EU-kontoret på Gotland ner och mellan 5 och 6 jobb flyttas till Jönköping därifrån.

Reporter: Eva Göransson

eva.goransson@sr.se