HöglandsEnergi går samman med Östkraft

En storaffär är på gång med elhandelsbolaget HöglandsEnergi.

Från årsskiftet planeras ett samgående mellan HöglandsEnergi och elhandelskoncernen Östkraft.

Östkraft ägs av åtta kommuner i södra Sverige, bland annat Linköping och Växjö. Man har 200.000 kunder och omsatte förra året 1,8 miljarder kronor. Målsättningen att bli ”den fjärde kraften” inom svensk elhandel, alltså efter de tre stora aktörerna Vattenfall, Eon och Fortum.

Parterna har förhandlat färdigt och är överens. Nu är det upp till de olika ägarkommunerna att säga sitt.

Blir det ja från Nässjö kommun och Östkrafts ägarkommuner så köper Östkraft HöglandsEnergis kundstock som i sin tur får betalt i aktier i Östkraft.