Romska barn fortfarande borta från skolan

I Eksjö kommun har man fortfarande problem med att få romska barn att komma till skolan. Fastän man redan för två år sedan uppmärksammade problemet.

Ulla Hägg (s) som är ordförande i barn- och ungdomsutskottet i Eksjö kommun säger till nyheterna att problemet med att de romska barnen i kommunen att kontinuerligt komma till skolan är fortfarande lika stort.

Anledningen till att barnen inte kommer till skolan beror på den romska kulturen menar Ulla Hägg.

- Problematiken går tillbaka till familjen, inställningen till skolan och den kultur som gör att när man blir äldre så får man bestämma väldigt mycket själv, säger Ulla Hägg.

Kommunen har tidigare på olika sätt försökt få bukt med problemet, säger Ulla Hägg. Socialtjänsten har varit inkopplad, kontakt har tagits med föräldrarna och kommunen har till och med förgäves bett regeringen om hjälp med hur man i kommunen ska tackla problemet.

Frågan om de romska barnen fick dessutom stor uppmärksamhet tidigare i år när den dåvarande skolministern Ibrahim Baylan sa att polisen skulle hämta barnen i hemmet och köra dem till skolan. Något som sedan visade sig inte finnas stöd för i lagboken.

Sedan en tid tillbaka driver man inte frågan om skolgången för de romska barnen lika hårt längre, säger Ulla Hägg. Flera familjer har flyttat till andra kommuner och idag är det 7-8 romska barn som inte kommer till skolan varje dag.

Ulla Hägg anser att om det ska komma en lösning på hur man ska förmå barnen att komma till skolan måste frågan tas på på nationell nivå.

- Om vi får ett riksintresse för frågan och får verktyg för hur vi ska hantera situationen så vore det lättare, säger Ulla Hägg.