Ungdomar möts över gränserna

Igår startade ett nordiskt-baltiskt demokratimöte för ungdomar i Eksjö.
32 ungdomar från tio olika länder träffas nu i en vecka för att lära sig mer om demokrati och möjligheter att påverka. Eftersom de baltiska länderna inte har samma demokratiska rötter som de nordiska så har ungdomarna mycket att lära av varandra säger MajLis Blomqvist som är projektansvarig på Fritidsforum, som ordnar demokratimötet med stöd av Ungdomsstyrelsen.