Kommunen ska betala sommarläger

En förståndshandikappad kvinna från Huskvarna får nu rätt gentemot Jönköpings kommun.

Kommunen har vägrat att betala ett sommarläger som kvinnan var på för drygt tre år sedan. Kommunen menar att kvinnan inte har behov av lägerverksamhet.

Kommunen tycker att det är oklart i lagen om stöd och service, vad som gäller för just korttidsvistelser och har därför drivit ärendet till regeringsrätten.

Regeringsrätten meddelar nu att man inte tar upp frågan och därför gäller nu länsrätten och kammarrättens beslut, som innebär att kommunen ska betala lägret för kvinnan.