Klartecken för fjärrvärmen i Mullsjö

Den nya fjärrvärmeanläggningen i Mullsjö får byggas som planerat.

Det har varit många turer kring fjärrvärmebygget. Flera privatpersoner tycker den planerade anläggningen ligger för nära deras bostäder och är rädda för det ska lukta illa därifrån.

Bygglovet har överklagats en gång tidigare. Då fick kommunen ändra planerna och flytta anläggningen 600 meter bort.

Trots det kom nya klagomål, men nu avslår länsstyrelsen dessa och menar att fjärrvärmebygget nu har förlagts på behörigt avstånd från bostäderna.

Det som ska byggas är två fjärrvärmepannor, tre silon och en 30 meter hög skorsten.