Sävsjö vill ha nytt slakteri

Sävsjö kommun försöker nu locka till sig ett nytt slakteri.

Det är Swedish Meat som planerar för ett nytt nötslakteri i södra Sverige och kommunen försöker nu få dem att placera verksamheten just i Sävsjö.

Enligt nättidningen Höglandsnytt uppfyller Sävsjö kravet på att man ska kunna begränsa transporterna av slaktdjur till fyra timmar från hela södra Sverige.

I kommunen finns också lämplig tomtmark och ett reningsverk som är anpassat just till slakteriverksamhet.