Inget Miljöparti i Anebys kommunfullmäktige

Miljöpartiet i Aneby kommer inte att ställa upp i höstens kommunfullmäktigeval.
Det beror främst på att man tycker att systemet är odemokratiskt, eftersom miljöpartiet inte ens har fått någon observationsplats i kommunens olika nämnder, utskott och styrelser. Men de har också haft svårt att hitta kandidater till en lista.