Slarv med sortering av pappers-sopor

Det verkar som om vi aldrig lär oss att sortera rätt vid återvinningsstationerna. En ny mätning visar att en tredjedel av de pappersförpackningar som lämnas till återvinning i länets kommuner är felsorterade.

Problemet är störst i Vetlanda och Värnamo. Det beror troligtvis på att man tidigare skulle sortera pappersförpackningar och tidningar i samma behållare där.

Den senaste mätningen för länet visar att bara 65 procent av det som hamnar i containern för pappersförpackningar hamnat rätt. 33 procent är annat papper som tidningar, kataloger och böcker. Dessutom är 2 procent kökssopor och annat avfall. 

Felsorterade pappersskräp skapar stora problem i återvinningsprocessen och det gör också att miljövinsten minskar kraftigt eller försvinner helt, enligt Stena Scanpaper, som är entreprenör för pappersförpackningarna i Småland.