Våld stoppar Israelresor

Lingmerths Resebyrå i Eksjö är en av de reseföretag som slutat med resor till Israel, sedan våldet där trappats upp allt mer. Tidigare ordnade Eksjöbyrån kristna rundturer i det heliga landet.
Totalt har turistandet till Israel minskat mycket kraftigt. Det uppger den Israeliska statens turistbyrå för Ekot. Mellan åren 2000 och 2001 mer än halverades turistströmmen.