Nytt bolag får ansvar för tippen

Jönköpings kommun kan komma att starta ett nytt eget bolag. Det är kommunägda Jönköpings energi som i ett nytt systerbolag ska sköta rötning av avfall, enligt ett förslag från tekniska kontoret. Man ska också ta över driften av Hulttippen enligt förslaget.

För något år sedan fick kommunen hård kritik när Jönköpings energi fick ansvar för driften av det nya kraftvärmeverket, utan att andra företag fick vara med och lägga bud. Ett brott mot lagen om offentlig upphandling, menade kritikerna.

Men trots kritiken fortsätter kommunen på den inslagna linjen och lägger alltså inte heller nu ut driften på den öppna marknaden.

Jönköpings energi får om förslaget godkänns full kontroll över avfallshanteringen i Jönköpings kommun och kan också ta ut vinsterna från det.

(Det innebär också att ett tiotal anställda inom tekniska kontoret får byta arbetsgivare om politikerna godkänner förslaget.)