Nätverk kräver gratis bussar

Det nybildade Nätverket för nolltaxa i kollektivtrafiken vill införa nolltaxa på bussarna i Jönköpings kommun.
Gratisbussarna ska finansieras med höjd skatt, menar nätverket som har en rad ungdomsförbund bakom sig. Nätverket för nolltaxa på kollektivtrafiken bildades i april i år och bakom organisationen står bland annat socialistiska partiets, centerpartiets och miljöpartiets ungdomsförbund i Jönköping. I dag finansieras kollektivtrafiken i Jönköpings kommun till 60 procent, eller 42 miljoner, kronor av biljettintäckter. Nätverket för nolltaxa vill att kollektivtrafiken till 100 procent ska vara skattefinansierad. För att gratis bussar ska gå ihop ekonomiskt vill man höja kommunalskatten med 40 öre. Nätverket tycker att det blivit för dyrt att åka buss i Jönköping. och det hindrar grupper i samhället, som ungdomar och äldre och andra som inte har så mycket pengar från att röra sig obehindrat i samhället, menar nätverket.