Sortergårdar måste byggas ut

Trycket är hårt mot sortergårdarna i Jönköpings kommun - så stort att de nu måste byggas ut.

Sedan de togs i drift i slutet av 90-talet har mängden skräp som folk tar med sig dit mer än fördubblats.

På tekniska kontoret talar man om en ökning på 230 procent. Första sortergården som byggs ut i Jönköpings kommun är den i Huskvarna.