Dags för kommunalförbund för kulturen

Kulturcheferna i samtliga kommuner i Jönköpings län går nu samman och kräver en särskild regional organisation för kulturfrågor.
På så sätt hoppas de kunna stärka kulturens ställning i samhället och dessutom stärkta det lokala kulturarbetet i förhållande till staten. Dessutom hoppas kulturcheferna i länet att samarbetet ska bli bättre både mellan kommunerna och mellan olika insitutioner. Därför kräver de att kulturen ska få ett eget kommunalförbund för kulturfrågor i Jönköpings län.