Högt vattenstånd hotar stallet

Den senaste tidens regn har ställt till med stora problem i hela södra Sverige, med trafikproblem och översvämningar på många håll. För Ridklubben i Svarttorp utanför Lekeryd har regnet inneburit att man fått valla in delar av stallet och hyra nya beteshagar till hästarna. Det berättar Uno Sjölander som är en av dem som driver klubben:

Orsaken till översvämningnara är det myckna regnandet och för ridklubben förstärks problemet eftersom kraftstationen längre ner i ån inte fungerar.

Det är höga vattenflöden i hela länet just nu, men på Räddningstjänsten bedömer man läget som stabilt. Men eftersom man väntar mer regn i veckan som kommer följer man noga utvecklingen.

SMHI har varnat för höga flöden bland annat i Emåns vattensystem. I Huskvarnaån har Jönköping Energi öppnat dammarna och släppt på fallen för att minska översvämningen längre upp i ån.

Men Uno Sjölander på Svarttorps Ridklubb säger till Nyheterna att han aldrig tidigare varit med om så höga flöden.