Svidande kritik till vägverket i Jönköping

Vägverket region Sydöst, med huvudkontor i Jönköping, får svidande kritik i en forskarrapport från Folksam. Trots att man satsar mer än dubbelt så mycket som andra regioner så räddar man inte fler liv.
Enligt Folksams undersökning så satsar man mer än dubbelt så mycket - närmare 24 mijoner per 100 000 invånare, på det man kallar trafiksäkerhetshöjande åtgärder i region Sydöst- jämfört med till exempel Vägverket i Dalarna och andra i region Mitt.. Men ändå är inte resultaten bättre - man räddar alltså inte fler liv. Och enligt Folksams forskningschef Anders Kullgren så beror det till stor del på att man satsar på olika saker. Enligt honom så är det bättre att satsa på att få bort vägar med mötande trafik, med hjälp av mitträcken, och att rensa diken från stenar och träd, än att ägna sig åt sådant som egentligen är rent vägunderhåll.