Ormarydsborna protesterar mot militären

Tidigare i dag protesterade Ormarydsborna mot Ekjsö garnisons planer på att utöka det så kallade restriktionsområdet - ett sorts skyddsområde - kring militärens övningsfält.
Enligt ortsborna skulle planerna, om de blir verklighet, slå hårt mot det lilla samhällets möjligheter att utvecklas och byn skulle dö ut. Militären skulle få ökad kontroll över marken i Ormaryd. Men Bengt Axelsson,garnisonschef kan inte alls förstå ortbornas oro. Han säger att byn visst kan utvecklas, det är bara nybygge på helt nya områden som kanske inte skulle gå att genomföra.