Poliser kritiska mot sin ledning

Polisledningen i Jönköpings län får stark kritik i årets medarbetarenkät.
Gammalmodig ledarstil, bristande organisation och dålig förmåga att fånga upp förslag från medarbetarna - det är några av de omdömen som personalen på polisen i länet lämnar. Biträdande polismästare Gunnar Lindelöw säger till Jönköpings-Posten att man arbetar med att ta fram ett handlingsprogram som ska förbättra verksamheten och som involverar alla chefer på alla nivåer. Enkäten genomfördes i våras bland länets poliser, men det är först nu som raderna med fri text har blivit offentliga.