Bort med gamla donationsfonder

Jönköpings kommun vill avskaffa ett 20-tal otidsenliga donationsfonder. Tack vare en ny lag så kan nu en del små fonder överföras till ändamål som är mer gångbara idag.
De tjejer som tänkt söka pengar ur fonden från 1862 för förtjänta tjänstehjon av kvinnokönet, har inte mycket för det. Och Öggestorpsborna kan se sig blåsta på de 3556 kronor som skulle användas till skattelindring för dem från år 2074. Och förhoppningsvis går det bra för barnen i Barnarp även utan bidrag från Norlinska fonden till fattiga barns kristliga uppfostran. För även om den som donerade pengarna hade de bästa avsikter så förändras verkligheten. Totalt handhar Jönköpings kommun 115 donationsfonder med sammanlagt 26 miljoner kronor. Det nya förslaget innebär att pengar förs över till samfonder eller att pengarna styrs över till de kommundelar varifrån de en gång kom, så pengarna hamnar ganska rätt i alla fall.