Radioröst blir ny bibliotekschef

Jönköpings kommun kommer att få en ny bibliotekschef vid årskiftet. Det är Erik Lindfelt - som arbetar vid Sveriges Radio Jönköping - som är föreslagen att ta över ledningen för de olika biblioteken i Jönköpings kommun.
Erik Lindfelt uppgift kommer framförallt att bli att på olika sätt utveckla bibloteken för framtiden. Enligt kulturchefen Claes Rydberg anställs Erik Lindfelt som bibliotekschef i Jönköping med fullt stöd från personal, förvaltningsledning och politiker. Formella mbl-förhandlingar kommer att hållas på måndag.