Grännamuseet på frammarsch inom polarområdet

Chefen för det nyöppnade Andrémuseet, Håkan Jorikson, ska bli ny ledamot i Polarforskningssekretariatets styrelse.
Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som har till uppgift att främja svensk polarforskning och de leder bland annat forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis. Utnämnandet kommer lägligt, säger ordföranden i museets stiftelse Inger Ekengard, eftersom det nygamla museet i Gränna har tagit på sig uppgiften att följa den polarforskning som bedrivs idag runt om i världen.