Strypt debatt anser miljögrupp i Jönköping

Kulturchefen Claes Rydberg i Jönköpings kommun försöker strypa debatten om den planerade sopförbränningsanläggningen på Torsvik. Det tycker Birgitta Ericson och Haydar Hussein i Södra Vätterbygdens Energi- och miljögrupp som planerat en utställning på biblioteket om anläggningen.
Vätterbygdens Energi- och miljögrupp är irriterad över att de nu inte får visa sin debattutställning om den planerade sopförbränningen i Jönköping. De får inte använda golvet i lokalen och hälften av väggen måste de avstå till Jönköpings Energi. Att en motutställning sker samtidigt på biblioteket är unikt och aldrig tidigare har heller något företag fått ställa ut här. Men kulturchefen Claes Rydberg tillbakavisar alla angrepp om att han skulle vilja tysta debatten. Tvärtom menar han att biblioteket på detta sätt gör sin demokratiska plikt för att åstadkomma debatt.