Personalen på vårdhem i Habo mår dåligt

Det var väntat att en anmälan mot vårdhemmet i Habo skulle komma. Det säger nu Kommunals ombudsman i länet, Peter Hammarin. Många anställda på framförallt Mellangården har farit illa av privatiseringen, säger han.
Ett tillfälligt misstag - ja så förklarade Attendo Care själva händelsen i början av juni - som har anmälts som ett lex Sara fall. Mellangården var så underbemannad att de boende inte kunde få komma upp förrän långt fram på förmiddagen och de fick inte sin morgonmedicin. Kommunal å sin sida är inte förvånade över anmälan. Enligt Peter Hammarin har flera samtal kommit till facket och de har fått indikationer på att mycket i organisationen inte har fungerat. En anmälan var väntad, menar han. Kommunal har nu tagit kontakt med Arbetsmiljöinspektionen och Länsstyrelsen för att försöka få till stånd en tillsyn på vårdhemmet.