Djuren på idélandet i Jönköping försvinner

Nu försvinner djuren från det hårt kritiserade Idélandet på Råslätt i Jönköping. Djurhållningen har flera gånger under sommaren kritiserats och dessutom saknar Jönköpings kommun tillstånd för att visa upp djuren.
Paret som ansvarat för djurhållningen säger till Nyheterna att de är mycket kritiska till hur Jönköpings kommun skött verksamheten. Och nu tänker paret flytta ut djuren till en bondgård på landet. Men Lennart Håkansson på Jönköpings kommun tar inte åt sig av parets kritik och menar att den är obefogad. I slutet av augusti kommer Jönköpings kommun fatta beslut om det till nästa sommar ska finnas några djur på Idégården på Råslätt.