(S) anställer röstraggare på Råslätt

Vid förra valet röstade bara 55 procent av de röstberättigade på Råslätt. Nu heltidsanställer socialdemokraterna i Jönköping två personer för att få upp valdeltagandet i kommunens mest utsatta och invandrartäta områden.
I fyra områden i Jönköpings kommun var valdeltagandet 1998 betydligt lägre än på andra håll. Det handlar om Råslätt, Österängen, Öxnehaga och Söder i Huskvarna. Och slaget om just de här bostadsområdena kan avgöra hela valet i Jönköpings kommun. För bakom beteckningen soffliggare finns här ofta en socialdemokrat. Så lyckas man få väljarna på Råslätt och Öxnehaga på fötter så kan det betyda valframgång i Jönköping för partiet. De politiska partierna har fått pengar av staten för att öka det politiska intresset i de områden som hade lågt deltagande vid förra valet och nu ska alltså två ombud för socialdemokraterna stationeras på just invandrartäta områden i kommunen.