Privata läkare struntar i att dra in körkort

Privata läkare struntar, i större utsträckning än de offentliganställda, att anmäla patienter som är olämpliga som bilförare.
Kurt Johansson på Huddinge Universitetssjukhus har undersökt läkarnas anmälningar i bland annat Jönköpings län. Enligt Kurt Johansson är den främsta orsaken att de privata läkarna är beroende av sina patienter och inte vill hamna i en konfliktsituation. Av 600 granskade anmälningar kom bara tretton från privatläkare.