Nej till Sydlänken i Vättern

Den planerade Sydlänken som ska stärka elförsörjningen i Sverige bör inte läggas i Vättern. Det anser Svenska Kraftnät som står bakom miljardprojektet.

Just nu pågår en livlig debatt om Sydlänken ska läggas ovan jord eller grävas ner och många kommuner har då frågat sig varför den inte kan läggas i Vättern, från Närke i norr till Jönköpingsområdet i söder.

Men Svenska Kraftnät påpekar att Vättern är ett riksintresse för naturvård och friluftsliv och en viktig dricksvattentäkt. Det finns också skjutfält i norra Vättern och en omfattande båt- och färjetrafik.

Dessutom skulle hela projektet försenas minst ett år på grund av långdragna tillståndsprocesser, tror Svenska Kraftnät och tycker därför att idén är olämplig.