Ingen sänkt hastighet vid Ekhagen

Det finns ingen anledning till att ha en hastighetsbegränsning på 70 km i timman förbi Ekhagen i Jönköping.

Det anser Vägverket som nu river upp ett beslut från länsstyrelsen från i somras.

Boende på Ekhagen har klagat - dels på att det bullrar för mycket från trafiken, dels att trafiksituationen i området förändrats med det nya bostadsområdet och flyttning av utfarter.

Länsstyrelsen beslöt därför att sänka hastigheten från 90 till 70 km i timman på rv 31 förbi Ekhagen.

Men det beslutet river alltså Vägverket nu upp.