Blockadvakterna drogs tillbaka

Skogs- och träfacket har nu dragit tillbaka sina blockadvakter från de båda företagen i Smålandssstenar som inte vill teckna kollektivavtal.

Lars Dahlstedt som är Medlingsinstituets medlare säger till Nyheterna att det är ett positivt tecken när det gäller en lösning på konflikten mellan företagen och facket

Ägarna till Skandro Trade och Ji-Ma tillhör den religiösa gruppen Plymouthbröderna och har vägrat att teckna kollektivavtal för sina anställda av religiösa skäl. Facket har då svarat med att sätta företaget i blockad.

Under helgen som gick träffades parterna för ett nytt medlingsförsök och man har nu också begärt mer betänketid till det hemliga bud som lades fram då.