Ing 2 bland de bästa förbanden

Regementet Ing 2 i Eksjö kom på tredje plats när Värnpliksrådet idag utsåg Sveriges bästa förband.

Luftvärnsregementet Lv 6 i Halmstad vann och på andra plats kom S 1.

Varje år poängsätts förbanden utifrån de krav som Värnpliktsrådet ställer och den bedömningen ligger till grund när man utser Sveriges bästa förband.