Ungdomar har dålig koll på politiken

Gymnasieeleverna i Jönköping har mycket dåliga kunskaper om den lokala politiken. Det visar en enkät som Centerns ungdomsförbund just nu genomför.

Bara ett fåtal av runt 500 tillfrågade kan till exempel nämna namnet på ett kommunalråd.

Däremot är det betydligt fler som svarar att de har förtroende för politikerna i kommunen.

Det är allvarligt att unga har så dålig koll på politiken, tycker Malin Backlund som arbetar för centerungdomarna i länet