Svårt för Vetlandabor att lämna sopor

Det blir svårare att lämna in sopor för återvinning framöver för många i Vetlanda kommun.
Möjligheten att lämna metall och plast försvinner på flera ställen i kommunen.
Nye är ett av samhällena som drabbas - och där är många irriterade, det berättar Nye-bon Per Svantesson

- Dom känner sig naturligtvis övergivna som vanligt, varför är det vi som ska råka illa ut. Försvårar vi det här börjar ju burkarna att ligga ute i skogen, säger han.

Men på FTI håller man inte med Per Svantesson om det. Dom har ansvaret - men syftet är att återvinna, menar Håkan Wennersten, som är regionansvarig. Och idag håller inte det insamlade materialet på dom här små-orterna för återvinning, underlaget är för dåligt.

- Det bor rå människor i de här orterna, det fylls på väldigt långsamt och då ligger materialet och möglar. Det ska ju samlas in som återvinning och inte som avfall, säger Håkan Wennersten.

Att man nu ta bort plast - metallåtervinning kan vara första steget till att helt ta bort återvinningsstationerna på dom här fyra platserna. I vår tar man beslut om det på FTI.

Håkan Wennersten tycker att människor som bor på dom mindre platserna utan större problem kan ta med sina sopor in till större orter när man åker och handla.

- Rent miljömässigt är ju det bättre, säger han. 

Anna-Karin Front och Anna Eriksson
anna-karin.front@sr.se
anna.eriksson@sr.se