Länsstyrelsen vill ha fler rovdjur i länet

Nu kan den uppmärksammade Granfjällsbjörnen få efterföljare. Länsstyrelsen vill nämligen att rovdjursstammen i länet på sikt ska öka.
I höst tar man därför hjälp av älgjägare för att göra en rovdjursinventering, skriver Jönköpings-Posten i dag. Jägarna ska rapportera in alla iaktagelser eller spår av björn, lodjur, järv, varg och kungsörn till Länsstyrelsen. Tanken är att rovdjuren ska fördelas jämnare över Sverige. Enligt ett räkneexempel som Svensk Jakt har gjort, skulle en helt jämn fördelning för Jönköpings län betyda 25 vargar, 68 björnar och 68 lodjur.