Inget tak för barngrupperna i Jönköping

Storleken på barngrupperna i förskolan har blivit en valfråga men socialdemokraterna i Jönköpings kommun vill inte sätta något tak för hur många barn det får vara i varje grupp.
Orförande i barnomsorgsnämnden Magnus Rydh säger till Nyheterna att man i Jönköping ligger bra till om man jämför med snittet i andra kommuner. Snittet för storleken på barngrupperna med ett till treåringar är 14 barn. För fyra- och femåringarna ser det värre ut. Det finns grupper i kommunen med upp till 21 barn. Magnus Rydh säger att han sjävklart inte är nöjd med det och han menar att barngrupperna på sikt måste reduceras.