Bottnarydsborna måste koka vattnet

Vattnet i Bottnaryds vattenverk har visat sig innehålla för mycket bakterier och har därför blivit otjänligt som dricksvatten.
Kommunen tar nu nya prover och provsvar kommer nu på fredag den 23 augusti. Fram till dess måste invånare i Bottnaryd, som har kommunalt vatten, koka dricksvattnet. Vattnet kan utan hälsorisk användas till vanliga hushållsändamål inklusive personlig hygien.