RFSL-konferens i Jönköping

I helgen är 70-tal ungdomar från hela landet i Jönköping för att delta i RFSL Ungdoms konferens. Konferensen handlar om HBT-frågor, alltså homo-, bi-, och transsexualitet.

Jönköping hamnade på en sistaplats i en undersökning om kommuners HBT-vänlighet. Det är en av anledningarna till att konferensen hålls här enligt Felix König, ordförande i RFSL Ungdom.