Aspträd från länet skapar nya skogar i Skottland

Över 40 000 aspar har under tre års tid exporterats från Skärstadalen utanför Huskvarna till sydvästra Skottland där dom fått stor betydelse för landskapet. Och det är en skotte i kilt som flyttat aspskogen - för hand.

Skotten heter Miles Wenner. Nu går han omkring i sin kilt i det svenska novemberrusket och talar sig varm för aspens betydelse för landskapet - medan han visar hur han tar de späda rotsticklingarna som han sen stoppar i säckar och kör i skåpbil till Skottland.

Aspodlingarna vid Mykinge ägdes en gång av Svenska Tändsticksbolaget som använde asp till sin tillverkning. Träden i Mykinge är en särskilt snabbväxande hybridasp som man fick fram genom att korsa amerikanska han-aspar med svenska hon-aspar.

Rolf Nordenstedt arbetade med att vårda och utveckla den under drygt tio år, fram till 1968 när tändsticksbolaget rationaliserade bort den avdelningen - trots att hybriden enligt Rolf var bra för tändstickstillverkning. Men han fick andra arbetsuppgifter inom tändsticksbolaget och marken blev privatägd. Och för markägaren var aspen mest till besvär konstaterar Rolf.

- Här är den mest som ett ogräs, säger han.

Men detta ogräs vill Miles Wenner ha på sina ägor, 320 hektar i sydvästra Skottland. Det är ungefär tio gånger så stort som ett normalstort småländskt skogsbruk. Första försöket gjorde han 1997. De asparna är i dag 13 meter höga.

Av de 40 000 plantorna har ungefär en tredjedel klarat sig. De är planterade på dålig betesmark. Men redan nu har han en tiondel av Storbritanniens hela aspbestånd och på sikt tänker Miles plantera in aspen bland sina granar. För han är övertygad om att granskogen behöver asp för att må riktigt bra. Dessutom är det vackrare om man blandar granskogen med lövträd.

Rolf Nordenstedt håller med.

- Att gå in i en skotsk granskog är som att gå in i en garderob.

Aspen kan användas till både faner och bastulavar och många utrotningshotade arter är beroende av den. Alla sorters hackspettar lever på dess insekter. Lavar, svampar och mossor trivs med aspen.

Och det mörkaste Skottland blir ljusare - tack vare snabbväxande småländska hybridaspar.

Reporter: Peder Losten

peder.losten@sr.se