Centerpartister missnöjda med ministerfördelning

En grupp förnyare inom centerpartiet är missnöjda med fördelningen av ministerposter i den nya borgerliga regeringen.

Att centerpartiet fick ministerposterna för miljö och jordbruk, som är traditionellt viktiga frågor för centerpartiet, är inte bra för partiet och nu riskerar man att tappa nya väljare. Det menar Annie Johansson, riksdagsledamot från länet och en av de kritiska förnyarna i partiet.

- Hotet är att man kör fast i sina respektive mönster inte tänker idéutvecklande, säger Annie Johansson.

Nu kommer intern kritik inom centerpartiet mot fördelningen av ministerposterna mellan de borgerliga partierna inom alliansen. En grupp förnyare inom centerpartiet tycker det är fel att centerpartiet bara fått ansvar för de traditionella områdena som länge förknippats med partiet. Till exempel miljö, där Andreas Carlgren blev miljöminster och jordbruk som Eskil Erlandsson fick basa över.

Därmed har centerpartiet mutat in de frågor som man länge varit starkt förknippade med, istället för att bli bredare och visa att partiet även har en politik på andra områden. Centern riskerar att tappa den förnyelsepolitik man inlett och som bidragit till att partiet fick ökat stöd i valet, menar kritikerna.

Annie Johansson, ny riksdagsledamot från Värnamo och förste vice ordförande i centerns ungdomsförbund, tillhör kritikerna. I en debattartikel i Dagens nyheter nyligen kritiserade hon och ytterligare sju centerpartister ministerfördelningen.

Annie Johansson hade hellre sett att man fått socialfrågorna på sitt bord än jordbruk och miljö.

Reporter: Peter Jernberg

peter.jernberg@sr.se