Mullsjölarm om att pengarna inte räcker

Chefen för individ- och familjeomsorgen i Mullsjö kommun, Maria Nordgren, slår nu larm till kommunfullmäktige om att budgeten för 2007 kommer att spricka.

Inför budgetarbetet fanns ett sparbeting på 700.000 kronor för 2007 för individ- och familjeomsorgen. Det klarade man av. Men förra veckan tillkom oförutsedda utgifter på drygt 800.000 kronor, det handlar framför allt om kostnader för placerade barn som kräver extra resurser.

Enligt Maria Nordgren kan utgifterna inte påverkas eftersom de antingen är politiskt beslutade eller styrda av lagen.