Nämnd i Nässjö vill omhänderta liten pojke

En liten pojke i Nässjö kommun måste tvångsomhändertas och kan inte bo kvar hos sina missbrukande föräldrar.

Det anser individ- och familjeomsorgsnämnden i Nässjö som nu överklagar en dom från länsrätten.

Nämnden menar att den lille pojken inte är trygg hos sina föräldrar, eftersom det finns både missbruk och misshandel där, istället tycker man att pojken bör placeras en lång tid i familjehem.

Länsrätten har avslagit den begäran men rätten var oenig. Det blir nu Kammarrätten som får avgöra vilket som är det bästa för honom.