Farligt köpa linser på nätet

Den som köper billiga kontaktlinser via Internet utan att genomgå kontroll riskerar svåra ögoninfektioner.
Nu varnar ögonläkare för farorna med att köpa kontaktlinser på postorder via nätet, en möjlighet som flera internationella företag erbjuder och som framförallt unga linsbärare använder sig av. Fördelen med att köpa linser via nätet är att det blir billigare än om man går till optikern, men det innebär också risker. Det säger Kerstin Lahi, som är verksamhetschef för Ögonkliniken i Norra Kalmar län. Optiker i Sverige har ett avtal med Socialstyrelsen om att hålla kontakt med kunderna och kontrollera deras kontaktlinser. Detta för att förebygga eventuella skador på ögonen. Infektioner kan få allvarliga följder Det Holländska företaget Lensbuddy är ett av de företag som säljer billiga kontaktlinser på Internet. Karl-Erik Eriksson, konsult åt Lensbuddy, säger att de visserligen inte kräver ett papper på att kunden har varit på kontroll, men att företaget alltid påpekar att regelbundna kontroller är viktiga.