Munksjö vill inte ta ansvar för sanering

Företaget Munksjö anser sig i nuläget inte ha något som helst ansvar för att sanera Munksjön eller undersöka behovet av en sådan sanering. Det framgår av ett brev som företaget skrivit till länsstyrelsen.

Som vi berättat tidigare anser länsstyrelsen att det är företaget som är ansvarigt för de förorenade fiberbankar som finns på sjöns botten och som nu ska saneras.

I brevet vill företaget Munksjö också att de diskussionerna som länsstyrelsen inbjudit till ska senareläggas, för att man behöver mer tid på sig till förberedelser.

Men man vill alltså redan nu klargöra att man inte delar länsstyrelsens åsikter i ansvarsfrågan.