Hård kritik mot lärarutbildningen

Lärarutbildningen är för dålig i Sverige. Den kritiken kommer från Högskoleverket idag. Studenter och utbildningsledare i Jönköping håller med till viss del.

Högskoleverket menar att allt för många studenter slinker igenom utbildningen utan att egentligen ha tillräckliga kunskaper för att arbeta som lärare. En del av de studenter som nyheterna talat med håller med.

Högskoleverket har under drygt ett år undersökt tio olika högskolor för att kontrollera vilken nivå lärarutbildningen har. Bland annat har man tittat på hur studenterna tentar av sina kurser, hur mycket koppling utbildningen har till modern forskning och på hur studenteras examensarbete godkänns.

Kritiken är skarp. Verket menar att man godkänner studenter för enkelt. Något som i slutändan gör att skolbarnen inte får väl utbildade lärare. Hem-tentamen och grupp-tentamen borgar inte för att den enskilde studenten visat vad den kan., menar Högskoleverket.

Högskoleverket fick 2005 i uppdrag att kontrollera vilken standard lärarutbildningen har i Sverige. Man har valt ut tio olika universitet och högskolor. Jönköpings finns inte med i det urvalet, men kritiken kan anses gälla för samtliga utbildningar.

Det finns delar i kritiken som är viktiga att lyfta fram, menar Stefan Engberg som är utbildningsledare på lärarutbildningen i Jönköping.

- Det ligger nog en hel del i kritiken att det har varit för mycket grupporienterade uppgifter, säger han till nyheterna.

Men samtidigt tycker han att det är svårt att höja nivån när det gäller forskningsanknytningen till lärarubildningen, menar Stefan engberg. Det är svårt att bedriva forskning när det inte finns pengar till det, menar han.

Reporter Ann-Sofie Karlman