Elever protesterar mot nedskärningar

Nu kommer fler reaktioner på dom planerade besparingarna i Mullsjö kommun. Det är närmare 200 elever på Trollehöjdskolan som lämnar in namnunderskrifter och protester till kommunledningen.

Som vi berättat tidigare vill kommunen göra sig av med 14 grundskolelärare för att spra pengar nästa år. Dom här besparingarna skulle föra med sig större klasser och det skulle ge sämre individuell hjälp och sämre koncentrationsförmåga, skriver eleverna i brevet till kommunen.